Klik hier voor de maandelijkse prijsvraag!

Van harte welkom op de site van de voormalige Nederlandse regio van de redemptoristen provincie St. Clemens

Officieel heten wij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Verlosser is in het Latijn: Redemptor). Vandaar de gangbare naam: redemptoristen. Wij zien het als onze roeping, om in de gebroken wereld van vandaag – vooral aan de armen en meest verlatenen - een Boodschap van heelheid te brengen. We zijn er voor de gewone mensen, met hun zorgen en lasten van iedere dag. Dat is een opdracht die onze gemeenschap sinds 1732 probeert te vervullen. We doen dat in het voetspoor van onze stichter, de H. Alfonsus M. de Liguori (1696-1787). De kern van de Boodschap die Hij uit wilde dragen, is de liefde die God ons mensen toedraagt. Die heeft Hij ons bij uitstek geopenbaard in Jezus Christus. Deze Boodschap wil een antwoord zijn op de diepste verlangens van de mensen van alle tijden en plaatsen.

Redemptoristen maken deel uit van een gemeenschap van ruim vijfduizend broeders en paters, die leven in meer dan zeventig landen in alle continenten. Daarnaast zijn er gemeenschappen van zusters die tot onze Redemptoristische familie behoren. Ook is er een groeiende lekenbeweging (zie onder andere Scala). U kunt een denkbeeldige rondreis maken door onze veelkleurige wereldcongregatie wanneer u via links aanklikt op de diverse websites van de redemptoristen in de onderscheiden landen. De hoofdzetel is in Rome: zie cssr.com Internet is ook voor ons het communicatie-medium in een internationale gemeenschap die in de zes continenten van de wereld aanwezig is. Wij zouden al niet meer zonder kunnen. Via internet houden wij de banden levend met elkaar en met vele anderen.

Op deze website willen we u ten eerste informeren over onze congregatie: wie wij zijn, hoe wij leven en wat wij doen om gestalte te geven aan onze roeping, om getuigen van Verlossing te zijn - vooral in Nederland en Suriname. Hopelijk kunnen we u op deze manier iets laten proeven van onze inspiratie.

Redactie.